Faculty

 • D. K. Pandav
 • K. R. Vasudev
 • S. K. Varankashi
 • Milind Deshmukh
 • G. S. Rohidas
 • S. K. Gupta
 • L. Prajakta
 • Anupam Sharma
 • Ashutosh Balchandran
 • P. T. Prachi
 • A. R. Ingle
 • Himani Goswami
 • Partap Chand
 • P. V. Singh
 • Vikas Sharma
 • Poonam Rani
 • Kiran Shrivastva
 • S. Talgunkar
 • R. Balkrishnan
 • Arvinder Kaur
 • Arjita Dinkar
 • Shilpa
Admissions Open 2019-20